UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Archiwum dla miesiąca: lipiec 2020


Chateau de Montrésor

Château de Montrésor

Château de Montrésor-  miejsce dwóch kultur, dwóch narodów…

W 1849 Château de Montrésor kupiła Róża Branicka z domu Potocka dla swojego syna, hrabiego Ksawerego Branickiego herbu Korczak.  Château miało zmotywować młodego hrabiego do prowadzenia osiadłego tryba życia i założenia rodziny. Ksawery Branicki przez dwadzieścia lat remontował château
i sprowadził tam wiele dzieł sztuki.  Wśród nich znalazły się bogate kolekcje malarstwa włoskiego, portrety rodowe i inne pamiątki sprowadzone z Polski. Hrabia Branicki wspierał emigrację polską, w tym patriotów i artystów. W swoim domu stworzył prawdziwą ostoję historii i tradycji polskiej. Château de Montrésor posiada bogatą bibliotekę, która ma skatalogowanych wiele cennych materiałów, w tym korespondencję i dokumenty w języku polskim i francuskim.

Château de Montrésor jest otwarte dla zwiedzających. Właścicielami château  są potomkowie rodów Branickich i Rejów. Niektórzy z nich mieszkają w Montrésor.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
Niedziałki, 2020.07.05, Oddział Puszczyka

Uroczystość ku czci Oddziału Puszczyka, 5 lipca 2020

Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach – Zbigniew Herbert

5 lipca 1953 roku we wsi Niedziałki został rozbity ostatni Oddział Żołnierzy Niezłomnych na ziemi mławskiej pod dowództwem por. Wacława Grabowskiego ps. „Puszczyka”.

Co roku, 5 lipca o godz. 17:00 przy pomniku organizowane są uroczystości upamiętniające Oddział i społeczność Mazowsza Północnego, która Ich wspomagała. Wyjątkowo w tym roku organizacja uroczystości miała inny przebieg. 5 lipca 2020 roku o godz. 17:30 w Kościele Św. Mikołaja została odprawiona koncelebrowana uroczysta msza św. za Oddział Żołnierzy Puszczyka. Celebrę mszy świętej poprowadził ks. prałat Ryszard Kamiński przy asyście ks. proboszcza Krzysztofa Szwejkowskiego. W homilii ks. prałat odniósł się do historii rotmistrza Pileckiego, prawa do życia w wolności,  prawdzie i  do Żołnierzy z Oddziału Puszczyka. Poczty sztandarowe wystawiła 5.Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Mazowiecki. Honorowy patronat nad uroczystością objął Dowódca Garnizonu Przasnysz. Na koniec mszy św. prezes Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego, stryjeczna wnuczka por. Wacława Grabowskiego Puszczyka  pani Olga Grabowska podziękowała uczestnikom za przybycie i  kultywowanie pamięci o Oddziale Żołnierzy Niezłomnych.

Po mszy św. delegacje organizacji kombatanckich, organizacji społecznych, władz lokalnych,  rodziny Żołnierzy Oddziału Puszczyka i zebrana w Kościele społeczność lokalna udała się pod pomnik poświęcony Żołnierzom. W Niedziałkach ks. proboszcz Krzysztof Szwejkowski poprowadził modlitwę, nastąpiło złożenie kwiatów i  zapalenie zniczy przed pomnikiem. Uroczystość  zakończyła się wspólnymi zdjęciami  i rozmowami międzypokoleniowymi.

Fot. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 

 

 

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: