UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Archiwum dla miesiąca: grudzień 2022


Wigilia na Syberii – spotkanie wigilijne zesłańców uwiecznione na obrazie Jacka Malczewskiego

Wigilia na Syberii – spotkanie wigilijne zesłańców. Wokół stołu jest ośmiu mężczyzn w różnym wieku. Nie ma tutaj świątecznej choinki, ani smakowitych potraw. Uwagę zwraca skromność ubiorów zesłańców. Fizyczne oznaki biedy to jednak nie wszystko. Ponad siankiem i pustymi talerzami unosi się przede wszystkim nastrój smutku i tęsknoty za ojczyzną. Nawet ta szczególna noc nie przynosi zesłańcom odrobiny ukojenia. Piękny, ale smutny obraz zesłanych Polaków.
Autor obrazu Jacek Malczewski

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Dotacja z Narodowego Instytutu Wolności

Dzięki otrzymaniu dotacji z Narodowego Instytutu Wolności
w konkursie Organizacji Pożytku Publicznego 2022 na wzmocnienie potencjału organizacji zrealizowano film pt. „Historia por. Wacława Grabowskiego”. Film zaspokoił potrzeby środowisk kombatanckich, senioralnych, patriotycznych, niepodległościowych i historycznych Mazowsza Północnego. Premiera filmu odbyła się w Siedzibie Stowarzyszenia Historycznego w dniu 10.12.2022 r. w 106. rocznicę urodzin por. Wacława Grabowskiego.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Czy powstanie w Mławie pomnik Oddziału Puszczyka?

Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w Starostwie Mławskim w sprawie powstania pomnika Oddziału Puszczyka w przestrzeni publicznej Mławy.

Podziękowania dla Pana Starosty Jerzego Rakowskiego i wicestarosty Pani Krystyny Zając za użyczenie sali konferencyjnej oraz pomoc przy organizacji spotkania.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: