UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Archiwum dla miesiąca: kwiecień 2023


Pielgrzymka 2-go pokolenia polskich ofiar KL Ravensbrück, 20-24 kwietnia 2023 r.

Pielgrzymka do KL Ravensbrück z prezes Klubu KL Ravensbrück panią Hanną Nowakowską, panem Januszem Rodowiczem urodzonym w Ravensbrück pod opieką duchową ks. Roberta Ogrodnika w 78. rocznicę oswobodzenia obozu w dniach 20-24 kwietnia 2023 r.
Obóz w Ravensbrueck, położony ok. 80 km od Berlina otwarto w 1939 r. W latach 1942–1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia zbrodnicze medyczne na więźniarkach – w większości młodych Polkach. Kobiety umierały z wycieńczenia, głodu i przepracowania, a niezdolne do pracy lub skazane na karę śmierci rozstrzeliwano, uśmiercano zastrzykami dosercowymi z fenolu lub w inny sposób. Więźniarki były wykorzystywane do prac niewolniczych, na rzecz niemieckich przedsiębiorstw m.in. Mercedes Benz, Siemens & Halske.
30 kwietnia 1945 r. Armia Czerwona oswobodziła 2000–3000 wycieńczonych i chorych kobiet. Wtedy zaczęło się kolejne piekło gwałtów na więźniarkach.
 Przyjmuje się, że przeszło przez niego ok. 130 tys. kobiet i dzieci oraz ok. 20 tys. mężczyzn.
Załączamy świadectwo pana Janusza Rakowicza, link: JANUSZ RAKOWICZ – URODZONY W RAVENSBRUCK(1)
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Zbrodnia Katyńska

Oficer Wojska Polskiego, por. rezerwy Szymon Bojanowski
Kozielska lista NKWD né 022/1 z dnia 9 kwietnia 1940, poz. 62, nr arch. 437.
Urodził się 16 października 1902 w majątku Klice, na ziemi ciechanowskiej.
Był szóstym z ośmiorga dzieci Michała Bojanowskiego – posła na sejm ustawodawczy i senatora I kadencji II RP.
Ukończył Szkołę Handlową w Mławie, a następnie Państwowe Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Studiował na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Dyplom inżyniera chemika otrzymał 26 czerwca 1930. Ojciec Michał i czterej bracia Szymona byli z wykształcenia rolnikami. W 1931 ożenił się z Krystyną Rudowską.
Mieli dwoje dzieci: syna Michała i córkę Ewę. 1 października 1929 został powołany do wojska. Z drugą lokatą ukończył kurs w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie. Odbył ćwiczenia rezerwy i praktyki : w 1932 – w 22 pp w Siedlcach, w 1935 – w 75 pp w Chorzowie, w 1936 – w 73 pp w Katowicach i w 1938 na Śląsku Zaolziańskim. Przed wybuchem wojny awansował do stopnia porucznika. Ostatni przydział wojskowy – 73 pp w Katowicach.
Ze wspomnień córki: „przed 1 września 1939 r. odwiózł nas, tj. Matkę, czteroletniego brata i mnie (miałam wtedy 2 lata), do swojej siostry w majątku Mzurów k. Częstochowy. W drugiej połowie września rodzina zgromadzona w Mzurowie załadowała niezbędne rzeczy i wyruszyła w ucieczce przed zbliżającym się frontem na wschód. Tam, przed Chełmem Lubelskim, spotkaliśmy Ojca ewakuującego się ze swoim pułkiem. Potem przyszedł 17 września i na wieść o zbliżających się wojskach sowieckich w popłochu wróciliśmy pod opiekę okupanta”. Jak i kiedy dostał się do niewoli sowieckiej – nie wiadomo. Trafił do obozu w Kozielsku, skąd rodzina otrzymała dwie wiadomości: list z 24 listopada 1939 i kartkę z 14 lutego 1940. Informacja o tym, że został zamordowany w Katyniu, zamieszczona była w „Gońcu Krakowskim” z 20 maja 1943.
Zidentyfikowany pod nr 1455 podczas ekshumacji z dołu śmierci do mogiły bratniej, prawdopodobnie trzeciej.
Materiał przekazała córka, Ewa Bojanowska-Burak
Pośmiertna, symboliczna tablica umieszczona na grobie rodzinnym na cmentarzu w Lekowie.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc to czas odrodzenia, nadziei, trwania… Czas dla rodzin, przyjaciół, znajomych. Już za dwa dni będziemy świętować Wielkanoc. Z tej okazji życzymy wszystkim sympatykom, pasjonatom historii, działaczom społecznym, rekonstruktorom historycznym, mieszkańcom Mazowsza Północnego radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. Wszystkiego najlepszego! 🌿🥚

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: