UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Author Archives: shmp_grab


SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

Życzenia Wielkanocne

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

Rodzina Salamonowiczów ze Starej Wrony, gmina Joniec, powiat płoński

 

Rodzina Salamonowiczów

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

8 marca, Dzień Kobiet

Dzisiaj 8 marca.
Pisarski związane z Mazowszem Północnym w tym dniu warte przypomnienia to: Maria Konopnicka od Roty związana z ziemią ciechanowską, to Maria Kownacka od Plastusiowego pamiętnika związana z ziemią gostynińską, jej siostra Zofia Malicka od Dzieci z Leszczynowej Górki z Poświętne, to Halina Rudnicka od Chłopców ze Starówki związana z ziemią zawkrzeńską i szereg innych pisarek i poetek…
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

1 marca na ziemi mławskiej

1 marca odwiedziliśmy miejsca związane z por. Wacławem Grabowskim ps. Puszczyk w powiecie mławskim.
🔹Niedziałki, gdzie ostatni bój stoczył Oddział Puszczyka 5 lipca 1953 r.
🔹Cmentarz w Lipowcu Kościelnym, gdzie znajduje się symboliczny krzyż poświęcony Oddziałowi oraz gdzie zostali pochowani rodzice por. Wacława Grabowskiego.
🔹Byłą siedzibę Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Mławie, przy ul. Reymonta, gdzie więziono, katowano i mordowano Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego
🔹Ulicę Kopernika, przy której znajduje się miejsce pamięci poświęcone Żołnierzom Niezłomnym. Razem z harcerzami ZHP oddaliśmy hołd wszystkim bohaterom Podziemia Niepodległościowego na Mazowszu Północnym.
🔹Dziękujemy wszystkim kombatantom, rodzinom Żołnierzy z Oddziału, Nadleśnictwu Dwukoły, 5. MBOT z Ciechanowa, Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Lipowcu Kościelnym, Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, duchownym, pasjonatom historii, społecznikom, KGW Malinowe Usta z Kęczewa, Gcksir Lipowiec, społeczności lokalnej, samorządowcom za pamięć i kultywowanie historii lokalnej, która jest naszym dziedzictwem.
🔹Dziękujemy całej społeczności, która jest skupiona wokół Oddziału por. Wacława Grabowskiego ps. Puszczyk. Jest w nas siła!

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab
Niezłomny Puszczyk

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Oficer Wojska Polskiego nie poddaje się wrogom Polski”- Wacław Grabowski ps. Puszczyk, 5 lipca 1953 r.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

Odsłonięcie pomnika bohatera niepodległości, 28.04.2024 r.

Zapowiedź odsłonięcia pomnika por. Mieczysława Salamonowicza w Starej Wronie

Por. Mieczysław Salamonowicz – urodzony w 1907 r. zamordowany przez sowietów w Katyniu 1940 r. Oficer Wojska Polskiego, projektant dróg, kształcony w Gimnazjum św. Stanisława w Warszawie a następnie w Państwowej Szkole Budownictwa. Dziedzic majątku Nowa Wrona. Karierę wojskową rozpoczął w szkole wojskowej w Zambrowie. Przed aresztowaniem i wywózką do obozu w Starobielsku służył ojczyźnie w okolicach Łomży gdzie odpowiadał za rozbudowę infrastruktury wojskowej. Bohater niepodległości.

Już w 28 kwietnia br. nastąpi odsłonicie pomnika por. Mieczysława Salamonowicza na cmentarzu parafialnym w Starej Wronie oraz epitafium w tutejszej kaplicy kościelnej. Autorem pomnika jest Jan Jaworski – Brach artysta rzeźbiarz, absolwent ASP w Warszawie. W uroczystościach wezmą udział m. in. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego, Komitet Katyński, okoliczne władze samorządowe oraz przedstawiciele placówek oświaty i kultury.

Zadanie budowy pomnika zrealizowało Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego. Projekt został zaakceptowany przez Instytut Pamięci Narodowej.

Budowę dofinansowano ze Rezerwy ogólnej środków budżetu Państwa – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Tygodnik Nowodworski, Gazeta Nowodworska, Płońszczak, Radio Płońsk

Współorganizatorzy uroczystości: Gmina Joniec, Parafia w Starej Wronie

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab
Dwór w Klicach KGW w Klicach

Zostań darczyńcą dobra wspólnego

Szanowni Mieszkańcy Mazowsza Północnego i Przyjaciele Klic,

zwracamy się do Państwa z otwartą prośbą o wsparcie rewitalizacji dworu i parku w Klicach. Zabytek jest położony na ziemi ciechanowskiej w Gminie Regimin, słynącej z chronionych obszarów krajobrazu przyrody. Dwór jest wpisany do rejestru zabytków: A-726 i podlega konserwatorowi mazowieckiemu.

Celem naszym jest stworzenie w tym miejscu centrum przestrzeni publicznej dla integracji i aktywizacji mieszkańców Mazowsza Północnego. Chcemy, żeby nasze działania społeczne na terenie dworu i parku przyciągały turystów z całej Polski.

Zachęcamy Państwa do dołączenia do naszej inicjatywy i wspólnego działania na rzecz rewitalizacji dworu w Klicach. Wspólnymi siłami możemy uczynić ten obiekt ważnym punktem   na mapie Mazowsza Północnego.

Wierzymy, że z Państwa wsparciem możemy odrestaurować dwór w Klicach dla dobra wspólnego.

Darowizny prosimy wpłacać na rachunek bankowy: 55 1020 1169 0000 8402 0219 3423

Tytułem: Darowizna na cele statutowe, rewitalizacja dworu i parku w Klicach

„Jest możliwość odliczenia darowizny od dochodu. Firma-darczyńca (osoba prawna) może odliczyć do 10% dochodu, podlegającego opodatkowaniu, od darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego. Osoby prywatne mogą odliczyć do 6% dochodu”

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

Apel: 1,5% podatku dla SHMP

Wesprzyj nas 1,5% swojego podatku, KRS 0000526748. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego [OPP]. Ratujemy pamięć historyczną i zabytki Mazowsza Północnego. Zainwestuj w Mazowsze Północne!

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

Betlejem Polskie – Mazowsze

„Betlejem Polskie” widowisko jasełkowe według Lucjana Rydla. Prapremiera spektaklu, która miała miejsce 28 grudnia 1904 roku we Lwowie, była wielkim wydarzeniem artystycznym i patriotycznym.
W dniu 14 stycznia b.r. Państwowy Zespół Ludowych Pieśni i Tańca ”Mazowsze” w roku 75. rocznicy swojego powstania wystawił wydarzenie „Betlejem Polskie” według Lucjana Rydla w sali widowiskowej w Otrębusach. W widowisku brało udział ponad 150 artystów. Spektakl bardzo udany pod względem artystycznym, w tym duchowym i historycznym. Sala widowiskowa była wypełniona po brzegi.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

Legenda o Mławie

„Legenda o Mławie”
Kim była Mława? Skąd przybyła na Mazowsze Północne? Czy była tylko piękną i dobrą kobietą? Co robiła dla bliskich i sąsiadów? Przybysze z daleka pytali jak dotrzeć do Mławy? Stąd nazwa miasta?
O tym wszystkim przeczytacie w książce autorstwa tekstu i pięknych ilustracji Joanny Rodowicz, którą wydał Związek Twórców Ziemii Zawkrzeńskiej. Książka ukazała się w grudniu 2023 r.
Joanna Rodowicz  to uznana malarka, rzeźbiarka.  Jej dłuta są dwa pomniki Jana Rodowicza Anody, prywatnie Jej stryja.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: