UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Author Archives: shmp_grab


SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

Rekonstrukcja odbicia więźniów z PUBP w Mławie

3 czerwca 1945 roku Wacław Grabowski „Puszczyk” jako dowódca oddziału uczestniczył w odbiciu 32 więźniów z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie. Po akcji zmuszony był do ucieczki z kraju.
12 września 2020 roku w Mławie odbyła się rekonstrukcja tamtych wydarzeń zorganizowana przez grupy rekonstrukcji historycznej z Mazowsza Północnego SRH 79 p. p., GRH 14 Pułk Strzelców Syberyjskich, Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

Płońskie Spotkania z Historią, tajne komplety

5 września w Poświętne odsłonięto tablicę poświęconą nauczycielce, pisarce Pani Zofii Malickiej z Kownackich, która prowadziła tajne komplety na Mazowszu. Z inicjatywy pana Jacka Malickiego Samorząd Miasta Płońsk ufundował tablicę. W uroczystości brał udział jeden z uczniów Pani Zofii z tajnych kompletów, który opowiedział o swojej nauczycielce, rówieśnikach i realiach życia w okupowanej w Polsce.
Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego na zakończenie uroczystości oficjalnie pogratulowało panu Jackowi Malickiemu za pracę na rzecz utrwalania historii lokalnych i działań w zakresie historii dziedzictwa rodzinnego.
Warto pamiętać jakie plany mieli Niemcy co do polskiej ludności cywilnej, a przede wszystkim młodego pokolenia. W okresie II Wojny Światowej Heinrich Himmler oznajmił, że dla polskiej ludności Wschodu nie mogą istnieć szkoły wyższe niż czteroklasowa szkoła ludowa. Celem takiej szkoły miała być nauka prostego liczenia, pisowni własnego nazwiska oraz wiedza, że należy być posłusznym Niemcom, uczciwym, pracowitym i rzetelnym. Stąd misja tajnych kompletów, tajnego nauczania była niezbędna dla wykształcenie młodego pokolenia Polaków podczas okupacji niemieckiej.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

81. rocznica agresji niemieckiej na Polskę

81 lat temu, 1 września 1939 roku Niemcy dokonali zbrojnej napaści na Polskę. 17 września niemieccy najeźdźcy otrzymali wsparcie ze strony Stalina. Polska wpadła w zasadzkę pozbawiona wsparcia „sojuszników”. Tak rozpoczął się najbardziej krwawy i wyniszczający konflikt w Europie, który później przeniósł się na inne kontynenty. Pomimo słabego zdrowia Wacław Grabowski Puszczyk zgłasza się na ochotnika. Bierze udział w walkach obronnych. Z grupą ochotników z Mazowsza dołączył do jednostek Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” i uczestniczył w ostatnich walkach w rejonie Kocka. Na terenie powiatu mławskiego podjął działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ-AK.

 

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

Paweł Jasienica- polski historyk, pisarz

50 lat temu, 19 sierpnia w 1970 roku zmarł Paweł Jasienica, pisarz, publicysta i żołnierz Armii Krajowej.
Jako najpopularniejszego pisarza historycznego epoki PRL władza ludowa nie mogła ścierpieć. W marcu’68 Gomułka naznaczył go na wroga ludu z imienia i nazwiska. Jasienica latami toczył nierówną walkę z cenzurą i jeszcze mniej wyrównaną z bezpieką.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

Bitwa Warszawska

Bitwa Warszawska. 13 sierpnia 1920 r., Armia Czerwona pod dowództwem marszałka Michaiła Tuchaczewskiego ruszyła na Warszawę. W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa Warszawska określana mianem „cudu nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia walką o przedpole stolicy, m.in. o Radzymin, który kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie polscy żołnierze, za cenę wielkich strat, utrzymali Radzymin i inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela daleko od swoich pozycji. Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz z nim – kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji, służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

40-lecia NSZZ “Solidarność” w Ostródzie

W tym roku świętujemy 40-lecie powstania NSZZ Solidarność. Od 14 sierpnia w Ostródzie,  przy Kościele NPNMP można obejrzeć wystawę opracowaną przez IPN, która przybliża wydarzenia związane z Solidarnością z dawnego województwa olsztyńskiego. A te miały swój początek właśnie w Ostródzie.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab
Armia Krajowa, Żebrowski, Mazowsze Północne

76.rocznica wymordowania żołnierzy AK w Łopacinie

2 sierpnia 2020 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego uczestniczyli w uroczystości ku czci pamięci zamordowanych Żołnierzy Armii Krajowej przez Niemców i Ukraińców w Łopacinie, gm. Sońsk. W 76. rocznicę likwidacji punktu łączności Armii Krajowej w gospodarstwie Piotra Żebrowskiego w kościele parafialnym Św. Leonarda została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny i zamordowanych Żołnierzy Armii Krajowej. Podczas  mszy świętej proboszcz parafii przybliżył  historię tych tragicznych wydarzeń. Po zakończeniu mszy świętej na cmentarzu parafialnym  odbyło się spotkanie z udziałem rodzin pomordowanych Żołnierzy, zgromadzonych gości i służb mundurowych. Oddano hołd pomordowanym Żołnierzom oraz złożono kwiaty.
Fot. M.Szyperski
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

76. rocznica Powstania Warszawskiego, godzina „W”

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00 na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Powstanie,  było planowane na kilka dni a w rzeczywistości upadło po 63 dniach walki, 3 października. Podczas Powstania zginęło około 18 tys. żołnierzy Armii Krajowej i około 150-180 tys. cywilów.  W  tym elita młodego pokolenia, artyści, pisarze, studenci, harcerze, duchowni, mieszkańcy Warszawy. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. Od 1945 roku władze komunistyczne rozpoczęły represje wobec ocalałych Powstańców Warszawskich i ich rodzin. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa infiltrowali środowiska patriotyczne, obejmowali obserwacją uczestników uroczystości na Powązkach, które odbywały się w rocznicę wybuchu Powstania w latach 1945-1946. Zaczęły się aresztowania, brutalne śledztwa, kary śmierci.

Co roku 1 sierpnia o godz. 17:00 Polacy oddają hołd poległym Powstańcom Warszawskim w tzw. godzinę „W”. Przez minutę Warszawa zastyga, słychać wycie syren, bicie Kościelnych dzwonów. Polska oddaje hołd swoim Bohaterom.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab

Château de Montrésor

Château de Montrésor-  miejsce dwóch kultur, dwóch narodów…

W 1849 Château de Montrésor kupiła Róża Branicka z domu Potocka dla swojego syna, hrabiego Ksawerego Branickiego herbu Korczak.  Château miało zmotywować młodego hrabiego do prowadzenia osiadłego tryba życia i założenia rodziny. Ksawery Branicki przez dwadzieścia lat remontował château
i sprowadził tam wiele dzieł sztuki.  Wśród nich znalazły się bogate kolekcje malarstwa włoskiego, portrety rodowe i inne pamiątki sprowadzone z Polski. Hrabia Branicki wspierał emigrację polską, w tym patriotów i artystów. W swoim domu stworzył prawdziwą ostoję historii i tradycji polskiej. Château de Montrésor posiada bogatą bibliotekę, która ma skatalogowanych wiele cennych materiałów, w tym korespondencję i dokumenty w języku polskim i francuskim.

Château de Montrésor jest otwarte dla zwiedzających. Właścicielami château  są potomkowie rodów Branickich i Rejów. Niektórzy z nich mieszkają w Montrésor.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Articles Posted by shmp_grab
Niedziałki, 2020.07.05, Oddział Puszczyka

Uroczystość ku czci Oddziału Puszczyka, 5 lipca 2020

Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach – Zbigniew Herbert

5 lipca 1953 roku we wsi Niedziałki został rozbity ostatni Oddział Żołnierzy Niezłomnych na ziemi mławskiej pod dowództwem por. Wacława Grabowskiego ps. „Puszczyka”.

Co roku, 5 lipca o godz. 17:00 przy pomniku organizowane są uroczystości upamiętniające Oddział i społeczność Mazowsza Północnego, która Ich wspomagała. Wyjątkowo w tym roku organizacja uroczystości miała inny przebieg. 5 lipca 2020 roku o godz. 17:30 w Kościele Św. Mikołaja została odprawiona koncelebrowana uroczysta msza św. za Oddział Żołnierzy Puszczyka. Celebrę mszy świętej poprowadził ks. prałat Ryszard Kamiński przy asyście ks. proboszcza Krzysztofa Szwejkowskiego. W homilii ks. prałat odniósł się do historii rotmistrza Pileckiego, prawa do życia w wolności,  prawdzie i  do Żołnierzy z Oddziału Puszczyka. Poczty sztandarowe wystawiła 5.Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Mazowiecki. Honorowy patronat nad uroczystością objął Dowódca Garnizonu Przasnysz. Na koniec mszy św. prezes Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego, stryjeczna wnuczka por. Wacława Grabowskiego Puszczyka  pani Olga Grabowska podziękowała uczestnikom za przybycie i  kultywowanie pamięci o Oddziale Żołnierzy Niezłomnych.

Po mszy św. delegacje organizacji kombatanckich, organizacji społecznych, władz lokalnych,  rodziny Żołnierzy Oddziału Puszczyka i zebrana w Kościele społeczność lokalna udała się pod pomnik poświęcony Żołnierzom. W Niedziałkach ks. proboszcz Krzysztof Szwejkowski poprowadził modlitwę, nastąpiło złożenie kwiatów i  zapalenie zniczy przed pomnikiem. Uroczystość  zakończyła się wspólnymi zdjęciami  i rozmowami międzypokoleniowymi.

Fot. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 

 

 

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: