UŁATWENIA
DOSTĘPU:

SHMP Strona główna / Aktualności / Pielgrzymka 2-go pokolenia polskich ofiar KL Ravensbrück, 20-24 kwietnia 2023 r.

Pielgrzymka 2-go pokolenia polskich ofiar KL Ravensbrück, 20-24 kwietnia 2023 r.

Pielgrzymka do KL Ravensbrück z prezes Klubu KL Ravensbrück panią Hanną Nowakowską, panem Januszem Rodowiczem urodzonym w Ravensbrück pod opieką duchową ks. Roberta Ogrodnika w 78. rocznicę oswobodzenia obozu w dniach 20-24 kwietnia 2023 r.
Obóz w Ravensbrueck, położony ok. 80 km od Berlina otwarto w 1939 r. W latach 1942–1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia zbrodnicze medyczne na więźniarkach – w większości młodych Polkach. Kobiety umierały z wycieńczenia, głodu i przepracowania, a niezdolne do pracy lub skazane na karę śmierci rozstrzeliwano, uśmiercano zastrzykami dosercowymi z fenolu lub w inny sposób. Więźniarki były wykorzystywane do prac niewolniczych, na rzecz niemieckich przedsiębiorstw m.in. Mercedes Benz, Siemens & Halske.
30 kwietnia 1945 r. Armia Czerwona oswobodziła 2000–3000 wycieńczonych i chorych kobiet. Wtedy zaczęło się kolejne piekło gwałtów na więźniarkach.
 Przyjmuje się, że przeszło przez niego ok. 130 tys. kobiet i dzieci oraz ok. 20 tys. mężczyzn.
Załączamy świadectwo pana Janusza Rakowicza, link: JANUSZ RAKOWICZ – URODZONY W RAVENSBRUCK(1)
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: