UŁATWENIA
DOSTĘPU:

SHMP Strona główna / Aktualności / Projekt „Szukaj przodka we Francji”
Montresor

Projekt „Szukaj przodka we Francji”

Realizacja projektu pt. „Szukaj przodka we Francji” odbywała się we Francji i w Polsce  w okresie od 01.10.2019, a zakończy się  30.12.2020. Celem naszym jest  edukacja poza formalna kadry Stowarzyszenia. Wyjechaliśmy w drugiej połowie stycznia do College de Paris na naukę języka francuskiego w zakresie tematyki archiwalno-genealogicznej. Nauka trwała 10 dni po 6 godzin dziennie. Popołudniami  poznawaliśmy paryskie archiwa, biblioteki i muzea  w zakresie działań naszego projektu. W drugiej połowie lipcu udaliśmy się do zamku w  Montrésor, gdzie obserwowaliśmy i współuczestniczyliśmy  przez 10 dni w pracy  badawczej archiwistów – genealogów francuskich. Współpraca francusko-polska zaowocowała stworzeniem bazy francuskich oficerów, którzy wybrali Polskę, w tym Mazowsze Północne na  swoje dalsze życie. Tematyka genealogiczna we Francji jest na bardzo wysokim poziomie i  bardzo popularna wśród  dorosłych i seniorów. To samo chcemy  zaszczepić Polakom. Przeprowadziliśmy  trzy webinaria (2,9,16 listopada 2020), w których  brali udział archiwiści, bibliotekarze, nauczyciele, ksiądz, członkowie  organizacji pozarządowych i pasjonaci  genealogii rodzinnej w liczbie 60 osób. Zainteresowanie naszymi trzema webinariami  zaowocowało  zaproszeniami do kolejnych spotkań online.

SHMP zrealizowało projekt pt. Szukaj przodka we Francji w ramach  dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z budżetu projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pt.: „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

 

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: