UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Tag Archives: Dwór Klice


SHMP Strona główna / Posts Tagged "Dwór Klice"
Dwór w Klicach KGW w Klicach

Zostań darczyńcą dobra wspólnego

Szanowni Mieszkańcy Mazowsza Północnego i Przyjaciele Klic,

zwracamy się do Państwa z otwartą prośbą o wsparcie rewitalizacji dworu i parku w Klicach. Zabytek jest położony na ziemi ciechanowskiej w Gminie Regimin, słynącej z chronionych obszarów krajobrazu przyrody. Dwór jest wpisany do rejestru zabytków: A-726 i podlega konserwatorowi mazowieckiemu.

Celem naszym jest stworzenie w tym miejscu centrum przestrzeni publicznej dla integracji i aktywizacji mieszkańców Mazowsza Północnego. Chcemy, żeby nasze działania społeczne na terenie dworu i parku przyciągały turystów z całej Polski.

Zachęcamy Państwa do dołączenia do naszej inicjatywy i wspólnego działania na rzecz rewitalizacji dworu w Klicach. Wspólnymi siłami możemy uczynić ten obiekt ważnym punktem   na mapie Mazowsza Północnego.

Wierzymy, że z Państwa wsparciem możemy odrestaurować dwór w Klicach dla dobra wspólnego.

Darowizny prosimy wpłacać na rachunek bankowy: 55 1020 1169 0000 8402 0219 3423

Tytułem: Darowizna na cele statutowe, rewitalizacja dworu i parku w Klicach

„Jest możliwość odliczenia darowizny od dochodu. Firma-darczyńca (osoba prawna) może odliczyć do 10% dochodu, podlegającego opodatkowaniu, od darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego. Osoby prywatne mogą odliczyć do 6% dochodu”

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Posts Tagged "Dwór Klice"

Chopin en Vacances w Klicach

2 lipca w parku przy dworze w Klicach odbył się koncert fortepianowy w ramach festiwalu Chopin en Vacances. Na koncert przybyło liczne grono melomanów. W Klicach zabrzmiała muzyka Chopina, a słońce i wiatr dodały kolorytu całemu wydarzeniu.
Wystąpili:
🔹Zosia Jackowska – mieszkanka Klic
🔹Zuzanna Michałowicz
🔹Michał Oleszak
Podziękowania dla Fundacji Ziemi Dobrzyńskiej, Gminy Regimin, KGW z Klic, OSP z Klic oraz wszystkim przybyłym melomanom🎶

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Posts Tagged "Dwór Klice"

Zbrodnia Katyńska

Oficer Wojska Polskiego, por. rezerwy Szymon Bojanowski
Kozielska lista NKWD né 022/1 z dnia 9 kwietnia 1940, poz. 62, nr arch. 437.
Urodził się 16 października 1902 w majątku Klice, na ziemi ciechanowskiej.
Był szóstym z ośmiorga dzieci Michała Bojanowskiego – posła na sejm ustawodawczy i senatora I kadencji II RP.
Ukończył Szkołę Handlową w Mławie, a następnie Państwowe Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Studiował na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Dyplom inżyniera chemika otrzymał 26 czerwca 1930. Ojciec Michał i czterej bracia Szymona byli z wykształcenia rolnikami. W 1931 ożenił się z Krystyną Rudowską.
Mieli dwoje dzieci: syna Michała i córkę Ewę. 1 października 1929 został powołany do wojska. Z drugą lokatą ukończył kurs w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie. Odbył ćwiczenia rezerwy i praktyki : w 1932 – w 22 pp w Siedlcach, w 1935 – w 75 pp w Chorzowie, w 1936 – w 73 pp w Katowicach i w 1938 na Śląsku Zaolziańskim. Przed wybuchem wojny awansował do stopnia porucznika. Ostatni przydział wojskowy – 73 pp w Katowicach.
Ze wspomnień córki: „przed 1 września 1939 r. odwiózł nas, tj. Matkę, czteroletniego brata i mnie (miałam wtedy 2 lata), do swojej siostry w majątku Mzurów k. Częstochowy. W drugiej połowie września rodzina zgromadzona w Mzurowie załadowała niezbędne rzeczy i wyruszyła w ucieczce przed zbliżającym się frontem na wschód. Tam, przed Chełmem Lubelskim, spotkaliśmy Ojca ewakuującego się ze swoim pułkiem. Potem przyszedł 17 września i na wieść o zbliżających się wojskach sowieckich w popłochu wróciliśmy pod opiekę okupanta”. Jak i kiedy dostał się do niewoli sowieckiej – nie wiadomo. Trafił do obozu w Kozielsku, skąd rodzina otrzymała dwie wiadomości: list z 24 listopada 1939 i kartkę z 14 lutego 1940. Informacja o tym, że został zamordowany w Katyniu, zamieszczona była w „Gońcu Krakowskim” z 20 maja 1943.
Zidentyfikowany pod nr 1455 podczas ekshumacji z dołu śmierci do mogiły bratniej, prawdopodobnie trzeciej.
Materiał przekazała córka, Ewa Bojanowska-Burak
Pośmiertna, symboliczna tablica umieszczona na grobie rodzinnym na cmentarzu w Lekowie.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Posts Tagged "Dwór Klice"

Miejsce do realizacji projektów pożytku publicznego

🔹Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego posiada nieruchomość zabudowaną stanowiącą działkę nr 314/37 o pow. 4,0368 ha położoną w obrębie 0007 Klice, gmina Regimin, powiat ciechanowski.

🔹Działka jest położona w odległości 14 km od centrum Ciechanowa. Dojazd po drogach utwardzonych.

🔹Na terenie działki znajduje się polski, patriotyczno-niepodległościowy dwór (stan do rewitalizacji).

🔹Na obszarze opisanej nieruchomości można prowadzić działania społeczne: rekonstrukcje historyczne, koncerty muzyczne, warsztaty plenerowo-edukacyjne, obozowiska harcerskie

🔹Zainteresowane organizacje społeczne, które chciałyby realizować swoje projekty pożytku publicznego na terenie działki proszone są o kontakt pod nr tel. 692421968, tel. 790005150

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Posts Tagged "Dwór Klice"

Dwór w Klicach- miejscem działań społecznych

 Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego rozpoczęło projekt rewitalizacji dworu i parku w Klicach. Celem jest przywrócenie dworu do dawnego blasku i udostępnienie do prowadzenia w nim działań społecznych, które będą skierowane do mieszkańców Klic i Mazowsza Północnego.

W planach Stowarzyszenia jest realizacja projektów edukacyjnych, w tym rekonstrukcji historycznych, etnograficznych o wsi mazowieckiej, o dworze mazowieckim, projektów rolnych i ogrodniczych, koncertów i innych działań integracyjnych. Do projektów Stowarzyszenie będzie włączało mieszkańców wsi Klice i najbliższej okolicy.

Dwór Klice z dawnym parkiem będzie miejscem otwartym dla organizacji społecznych patriotyczno-niepodległościowych i lokalnych środowisk.

Zdjęcia: Gmina Regimin

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: