UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Tag Archives: Działania społeczne


SHMP Strona główna / Posts Tagged "Działania społeczne"

Dotacja z Narodowego Instytutu Wolności

Dzięki otrzymaniu dotacji z Narodowego Instytutu Wolności
w konkursie Organizacji Pożytku Publicznego 2022 na wzmocnienie potencjału organizacji zrealizowano film pt. „Historia por. Wacława Grabowskiego”. Film zaspokoił potrzeby środowisk kombatanckich, senioralnych, patriotycznych, niepodległościowych i historycznych Mazowsza Północnego. Premiera filmu odbyła się w Siedzibie Stowarzyszenia Historycznego w dniu 10.12.2022 r. w 106. rocznicę urodzin por. Wacława Grabowskiego.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Posts Tagged "Działania społeczne"

Miejsce do realizacji projektów pożytku publicznego

🔹Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego posiada nieruchomość zabudowaną stanowiącą działkę nr 314/37 o pow. 4,0368 ha położoną w obrębie 0007 Klice, gmina Regimin, powiat ciechanowski.

🔹Działka jest położona w odległości 14 km od centrum Ciechanowa. Dojazd po drogach utwardzonych.

🔹Na terenie działki znajduje się polski, patriotyczno-niepodległościowy dwór (stan do rewitalizacji).

🔹Na obszarze opisanej nieruchomości można prowadzić działania społeczne: rekonstrukcje historyczne, koncerty muzyczne, warsztaty plenerowo-edukacyjne, obozowiska harcerskie

🔹Zainteresowane organizacje społeczne, które chciałyby realizować swoje projekty pożytku publicznego na terenie działki proszone są o kontakt pod nr tel. 692421968, tel. 790005150

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Posts Tagged "Działania społeczne"

Dwór w Klicach- miejscem działań społecznych

 Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego rozpoczęło projekt rewitalizacji dworu i parku w Klicach. Celem jest przywrócenie dworu do dawnego blasku i udostępnienie do prowadzenia w nim działań społecznych, które będą skierowane do mieszkańców Klic i Mazowsza Północnego.

W planach Stowarzyszenia jest realizacja projektów edukacyjnych, w tym rekonstrukcji historycznych, etnograficznych o wsi mazowieckiej, o dworze mazowieckim, projektów rolnych i ogrodniczych, koncertów i innych działań integracyjnych. Do projektów Stowarzyszenie będzie włączało mieszkańców wsi Klice i najbliższej okolicy.

Dwór Klice z dawnym parkiem będzie miejscem otwartym dla organizacji społecznych patriotyczno-niepodległościowych i lokalnych środowisk.

Zdjęcia: Gmina Regimin

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: