UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Tag Archives: por. Puszczyk


SHMP Strona główna / Posts Tagged "por. Puszczyk"

Dotacja z Narodowego Instytutu Wolności

Dzięki otrzymaniu dotacji z Narodowego Instytutu Wolności
w konkursie Organizacji Pożytku Publicznego 2022 na wzmocnienie potencjału organizacji zrealizowano film pt. „Historia por. Wacława Grabowskiego”. Film zaspokoił potrzeby środowisk kombatanckich, senioralnych, patriotycznych, niepodległościowych i historycznych Mazowsza Północnego. Premiera filmu odbyła się w Siedzibie Stowarzyszenia Historycznego w dniu 10.12.2022 r. w 106. rocznicę urodzin por. Wacława Grabowskiego.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Posts Tagged "por. Puszczyk"

Fotorelacja z uroczystości ku czci Oddziału Puszczyka

14 lat trwali w walce o suwerenną, w pełni wolną Polskę. Zapisali wspaniałą historię niepodległościową Mazowsza Północnego. Oddział por. Puszczyka, Niedziałki 5 lipca 1953 r.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Posts Tagged "por. Puszczyk"

Rekonstrukcja odbicia więźniów z PUBP w Mławie

3 czerwca 1945 roku Wacław Grabowski „Puszczyk” jako dowódca oddziału uczestniczył w odbiciu 32 więźniów z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie. Po akcji zmuszony był do ucieczki z kraju.
12 września 2020 roku w Mławie odbyła się rekonstrukcja tamtych wydarzeń zorganizowana przez grupy rekonstrukcji historycznej z Mazowsza Północnego SRH 79 p. p., GRH 14 Pułk Strzelców Syberyjskich, Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Posts Tagged "por. Puszczyk"

81. rocznica agresji niemieckiej na Polskę

81 lat temu, 1 września 1939 roku Niemcy dokonali zbrojnej napaści na Polskę. 17 września niemieccy najeźdźcy otrzymali wsparcie ze strony Stalina. Polska wpadła w zasadzkę pozbawiona wsparcia „sojuszników”. Tak rozpoczął się najbardziej krwawy i wyniszczający konflikt w Europie, który później przeniósł się na inne kontynenty. Pomimo słabego zdrowia Wacław Grabowski Puszczyk zgłasza się na ochotnika. Bierze udział w walkach obronnych. Z grupą ochotników z Mazowsza dołączył do jednostek Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” i uczestniczył w ostatnich walkach w rejonie Kocka. Na terenie powiatu mławskiego podjął działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ-AK.

 

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: