UŁATWENIA
DOSTĘPU:

SHMP Strona główna / O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego (SHMP) jest organizacją non-profit skupiającą w swoich szeregach nauczycieli,  historyków, pedagogów, bibliotekarzy oraz pasjonatów historii. Celem Stowarzyszenia jest przybliżanie historii niepodległościowej Polski. Odkrywamy na nowo polskich patriotów, działaczy i społeczników na terenie Mazowsza Północnego. W ramach celów statutowych Stowarzyszenia organizujemy  uroczystości patriotyczno-niepodległościowe, konferencje tematyczne i warsztaty edukacyjne. Tworzymy archiwa społeczne, realizujemy filmy dokumentalne i wydajemy publikacje. Pamiętamy o kombatantach z Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, organizując corocznie paczki świąteczne i wszelką pomoc. Ściśle współpracujemy z Instytutem Pamięci Narodowej, Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i z organizacjami pozarządowymi z Mazowsza Północnego.

Władze

Zarząd:

  • Prezes: Olga Grabowska
  • Wiceprezes: Teresa Grabowska
  • Sekretarz: Maria Marchwicka

Komisja Rewizyjna:

  • Anna Perzyńska
  • Michał Salamonowicz
  • Teresa Malczewska

Cele statutowe

1. Upowszechnianie historii Polski z naciskiem na historię XIX i XX wieku
2. Kultywowanie pamięci o niezłomnych Polakach, Patriotach i Społecznikach
3. Ochrona obiektów dziedzictwa narodowego i kulturowego
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
5. Działania na rzecz dialogu i współpracy pomiędzy narodami, w szczególności pomiędzy Polakami, Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami i Niemcami
6. Integracja i aktywizacja środowiska na rzecz kultywowania lokalnej historii i tradycji Mazowsza Północnego
7. Pomoc kombatantom, działaczom społecznym na rzecz niepodległego Państwa Polskiego oraz ich rodzinom w trudnych sytuacjach losowych
8. Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie realizacji celów statutowych

Historia

Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego powstało 26 czerwca 2014 roku w Przystanek Historia Centrum Edukacyjne im Janusza Kurtyki w Warszawie. Stowarzyszenie zostało zawiązane przez 15 członków zwyczajnych.

Dokumenty

statut_2
Skan REGON
Skan NIP
KRS_2019

Fundator

Strona stworzona z mikrodotacji FIO Mazowsze Lokalnie.

fio_color

Aktualności