UŁATWENIA
DOSTĘPU:

SHMP Strona główna / Aktualności / 75. rocznica powołania Brygady Świętokrzyskiej NSZ

75. rocznica powołania Brygady Świętokrzyskiej NSZ

Brygada Świętokrzyska NSZ była oddziałem zbrojny Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), który nie podporządkował się rozkazowi scalenia z Armią Krajową. Brygada działała w okresie od połowy sierpnia 1944 do połowy sierpnia 1945. Została utworzona decyzją Rady Politycznej NSZ-Zachód w dniu 10 sierpnia 1944 roku. Liczyła od 822 żołnierzy do 1417 żołnierzy. Działała na Kielecczyźnie, gdzie toczyła walki z niemieckimi siłami okupacyjnymi oraz z grupami komunistycznymi, które uważała za współokupantów i forpocztę NKWD na ziemiach polskich. W styczniu 1945 r., gdy ruszył front wschodni, Brygada rozpoczęła marsz na zachód, wykorzystując chaos na zapleczu frontu. W tym celu „Bohun” (Antoni Szacki)  zawarł porozumienie z lokalnymi dowódcami Wehrmachtu, umożliwiające wycofanie się Oddziału NSZ na teren zajmowany przez Niemców. 15 stycznia, po uzyskaniu zgody niemieckiej (wcześniej oddziały Brygady zostały przez nich ostrzelane), Brygada przeprawiła się przez Pilicę. Kilka dni później przekroczyła dawną granicę z Niemcami.

Na zdjęciu prezes Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego pani Olga Grabowska w doborowym towarzystwie pani Janiny z Komorowa, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych podczas uroczystości 75. rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Zdjęcia z uroczystości zapożyczone z albumu pana Jacka Filipczaka.

 

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: