UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Archiwum dla miesiąca: sierpień 2016


Zapomniane Bohaterki

Były to ziemianki, pisarki, chłopki i robotnice, które za dokonane wtedy wybory zapłaciły wysoką, a często najwyższą cenę. Kobiety polskie zawsze stawały po stronie skrzywdzonych i uciśnionych. Dowódcy Powstania Styczniowego dobrze wiedzieli, że walka o wyzwolenie nie może być podjęta ani prowadzona bez zgody i udziału kobiet.

Pełne opracowanie znajduje się pod załączonym linkiem: Zapomniane Bohaterki

Anna_PustowojtównaMaria_Piotrowiczowa, jakobina-gruzewska

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Marchwiccy z Brzeźna

Rodzina Macieja  Marchwickiego herbu Ostoja  i Pauliny Biberstein Pilchowskiej herbu Biberstein  prowadziła majątek ziemski  Brzeźno Wielkie gmina Goworowo koło Ostrołęki.  Posiadali czworo  dzieci, które wychowywali w duchu tradycji rodzinnych i niepodległościowych. Dzieci odebrały staranne  wykształcenie domowe niezależnie od płci pod jednym wyjątkiem. Córka Maria  nie  uczyła się języka rosyjskiego  (czytaj języka zaborcy), bo to nie przystawało porządnym pannom z polskiego domu.

Ciekawe? Więcej informacji znajduje się pod załączonym linkiem

Marchwiccy z Brzeźna

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Archiwum Marchwickich z Brzeźna, gmina Goworowo, powiat Ostrołęka (1840 – 1946 )

Siedziba rodu Marchwickich, Brzeźno w powiecie ostrołęckim

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Archiwum por.Wacława Grabowskiego PUSZCZYKA, Żołnierza Niezłomnego z Krępy, gmina Lipowiec Kościelny, powiat Mława ( 1916 – 1953 )

Wacław Grabowski, pseudonim Puszczyk, urodzony 10 grudnia 1916 roku w Krępie. Poległ w walce z oddziałami UB, NKWD i MO dnia 5 lipca 1953 roku w Niedziałkach, na Północnym Mazowszu.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Por. Wacław Grabowski „Puszczyk” ostatni dowódca oddziału antykomunistycznego na Mazowszu Północnym

Wacław Grabowski w latach 1926-38 należał do ZHP w Mławie. 12 lipca 1936 roku ukończył z wynikiem dobry przysposobienie wojskowe II-go stopnia. Tuż przed wojną w maju 1939 roku zdał tzw. „dużą maturę” w liceum w Mławie. Jako ochotnik uczestniczył w wojnie obronnej w 1939 roku. W okresie okupacji niemieckiej był żołnierzem ZWZ-AK w obwodzie Mława. W 1943 roku rozpoczął służbę w oddziałach partyzanckich. Służył w Kedywie i oddziale partyzanckim ppor. Stefana Rudzińskiego „Wiktora”. Po wejściu Armii Czerwonej działał w strukturze Ruchu Oporu Armii Krajowej w ramach batalionu „Znicz” dowodzonego przez kpt. Pawła Nowakowskiego „Łysego”. Z powodzeniem uczestniczył w akcji z dnia 6 czerwca 1945 roku na PUBP w Mławie, w wyniku której uwolnionych zostało 32 więźniów. Po rozwiązaniu oddziału w 1945 roku Wacław Grabowski wraz Antonim Wójcickim przedostał się do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Puszczyk pewien czas służył w Polskich Kompaniach Wartowniczych. Po krótkiej emigracji powrócił do Ojczyzny, aby wspomóc obronę antykomunistyczną. Podjął działalność konspiracyjną, organizując oddział partyzancki funkcjonujący w powiatach Mława, Przasnysz, Działdowo i Ciechanów. Oddział przynależał do 16 Okręgu NZW. Po jego likwidacji nawiązał kontakt z Mieczysławem Dziemiszkiewiczem „Rojem”. Słynnym wyczynem „Puszczyka” było przebicie się przez zasadzkę UB w październiku 1952 roku w okolicach Konopek. Podczas wymiany ognia zastrzelonych zostało dwóch oficerów MBP i żołnierz KBW.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, publikacją z 2015 roku oraz stroną na Facebooku „Niezłomny Puszczyk”

Rys biograficzny por. Wacława Grabowskiego Puszczyka

Puszczyk i jego Oddział

10710918_878970055448029_4008976995789322262_n

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Piekło dla kobiet – obóz Ravensbruck (KL)

Ravensbruck- niemiecki obóz koncentracyjny, zlokalizowany w wiosce Ravensbruck. Został założony w listopadzie w 1938 roku i funkcjonował do 1945.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem na temat tego obozu. Czy możliwe było zdanie matury w tak ciężkich okolicznościach?

71 Rocznica Ravensbruck

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Stanisława Grabska – pierwsza dama teologii

Stanisława Halina Grabska – kobieta wiary, nauki i sztuki

„Jestem obywatelem Polski, ale to nie znaczy, że jestem premierem. Jestem obywatelem Kościoła, ale to nie znaczy, że jestem biskupem. Jako obywatel Polski ponoszę odpowiedzialność za Polskę, jako obywatel Kościoła ponoszę odpowiedzialność za Kościół. To znaczy, że jak widzę jakieś problemy czy braki, staram się im zaradzić. Jeśli nie dam rady – gromadzę innych, działamy wspólnie. Albo idę do proboszcza, czy nawet do biskupa”.

Kliknij w link, a znajdziesz więcej informacji

Stanisława Grabska

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Pancerniak gen. Maczka – przedwojenny rajdowiec, Zdzisław Marchwicki

„W czasie I Wojny Światowej należał do Harcerstwa. W lipcu 1920 roku wstąpił jako ochotnik do  Wojska Polskiego, ale nie wysłano go na front ze względu na wiek. Przydzielono 16-letniego Zdzisława do Kancelarii Szefa Sztabu Głównego. Po wojnie polsko-bolszewickiej wrócił do Gimnazjum  Jana Zamojskiego, w którym uzyskał maturę w 1923 roku. Przez cały czas rozwijał swoje pasje motoryzacyjne, co w czasie II Wojny Światowej w I Dywizji Generała Stanisława Maczka dało mu wysoką pozycję pancerniaka”.

Ciekawe? Więcej informacji o Zdzisławie Marchwickim znajduje się w poniższym linku.

Zdzisław Marchwicki „Pancerniak”

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Rys polskiego komiksu historycznego

„Żył nad Wisłą raz chłopak, ani zły, ani święty, kochał swoją Ojczyznę – zwał się Pompka Walenty (…)” – Przygody Walentego Pompki – fragment komiksu Polskich Sił Zbrojnych. Historia polskiego komiksu to nie tylko „Tytus, Romek i Atomek”.  

Poniżej udostępniamy prezentację zawierającą historię tworzenia się komiksu w Polsce oraz publikację o tym samym tytule.

Rys polskiego komiksu historycznego  Rys polskiego komiksu historycznego

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Najnowsze publikacje w Muzeum Szlachty w Ciechanowie

Wydawnictwa

Wiceprezes Stowarzyszenia SHMP, Pani Teresa Marchwicka-Grabowska jest autorką ciekawego referatu na temat postaw patriotycznych ziemian z Północnego Mazowsza. Z treścią można się zapoznać w publikacji Muzeum Szlachty w Ciechanowie, Ziemianie Mazowsza IV

Continue reading

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: