UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Archiwum dla miesiąca: wrzesień 2020


Rekonstrukcja odbicia więźniów z PUBP w Mławie

3 czerwca 1945 roku Wacław Grabowski „Puszczyk” jako dowódca oddziału uczestniczył w odbiciu 32 więźniów z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie. Po akcji zmuszony był do ucieczki z kraju.
12 września 2020 roku w Mławie odbyła się rekonstrukcja tamtych wydarzeń zorganizowana przez grupy rekonstrukcji historycznej z Mazowsza Północnego SRH 79 p. p., GRH 14 Pułk Strzelców Syberyjskich, Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Płońskie Spotkania z Historią, tajne komplety

5 września w Poświętne odsłonięto tablicę poświęconą nauczycielce, pisarce Pani Zofii Malickiej z Kownackich, która prowadziła tajne komplety na Mazowszu. Z inicjatywy pana Jacka Malickiego Samorząd Miasta Płońsk ufundował tablicę. W uroczystości brał udział jeden z uczniów Pani Zofii z tajnych kompletów, który opowiedział o swojej nauczycielce, rówieśnikach i realiach życia w okupowanej w Polsce.
Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego na zakończenie uroczystości oficjalnie pogratulowało panu Jackowi Malickiemu za pracę na rzecz utrwalania historii lokalnych i działań w zakresie historii dziedzictwa rodzinnego.
Warto pamiętać jakie plany mieli Niemcy co do polskiej ludności cywilnej, a przede wszystkim młodego pokolenia. W okresie II Wojny Światowej Heinrich Himmler oznajmił, że dla polskiej ludności Wschodu nie mogą istnieć szkoły wyższe niż czteroklasowa szkoła ludowa. Celem takiej szkoły miała być nauka prostego liczenia, pisowni własnego nazwiska oraz wiedza, że należy być posłusznym Niemcom, uczciwym, pracowitym i rzetelnym. Stąd misja tajnych kompletów, tajnego nauczania była niezbędna dla wykształcenie młodego pokolenia Polaków podczas okupacji niemieckiej.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

81. rocznica agresji niemieckiej na Polskę

81 lat temu, 1 września 1939 roku Niemcy dokonali zbrojnej napaści na Polskę. 17 września niemieccy najeźdźcy otrzymali wsparcie ze strony Stalina. Polska wpadła w zasadzkę pozbawiona wsparcia „sojuszników”. Tak rozpoczął się najbardziej krwawy i wyniszczający konflikt w Europie, który później przeniósł się na inne kontynenty. Pomimo słabego zdrowia Wacław Grabowski Puszczyk zgłasza się na ochotnika. Bierze udział w walkach obronnych. Z grupą ochotników z Mazowsza dołączył do jednostek Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” i uczestniczył w ostatnich walkach w rejonie Kocka. Na terenie powiatu mławskiego podjął działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ-AK.

 

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: