UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Archiwum dla miesiąca: luty 2024


Odsłonięcie pomnika bohatera niepodległości, 28.04.2024 r.

Zapowiedź odsłonięcia pomnika por. Mieczysława Salamonowicza w Starej Wronie

Por. Mieczysław Salamonowicz – urodzony w 1907 r. zamordowany przez sowietów w Katyniu 1940 r. Oficer Wojska Polskiego, projektant dróg, kształcony w Gimnazjum św. Stanisława w Warszawie a następnie w Państwowej Szkole Budownictwa. Dziedzic majątku Nowa Wrona. Karierę wojskową rozpoczął w szkole wojskowej w Zambrowie. Przed aresztowaniem i wywózką do obozu w Starobielsku służył ojczyźnie w okolicach Łomży gdzie odpowiadał za rozbudowę infrastruktury wojskowej. Bohater niepodległości.

Już w 28 kwietnia br. nastąpi odsłonicie pomnika por. Mieczysława Salamonowicza na cmentarzu parafialnym w Starej Wronie oraz epitafium w tutejszej kaplicy kościelnej. Autorem pomnika jest Jan Jaworski – Brach artysta rzeźbiarz, absolwent ASP w Warszawie. W uroczystościach wezmą udział m. in. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego, Komitet Katyński, okoliczne władze samorządowe oraz przedstawiciele placówek oświaty i kultury.

Zadanie budowy pomnika zrealizowało Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego. Projekt został zaakceptowany przez Instytut Pamięci Narodowej.

Budowę dofinansowano ze Rezerwy ogólnej środków budżetu Państwa – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Tygodnik Nowodworski, Gazeta Nowodworska, Płońszczak, Radio Płońsk

Współorganizatorzy uroczystości: Gmina Joniec, Parafia w Starej Wronie

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
Dwór w Klicach KGW w Klicach

Zostań darczyńcą dobra wspólnego

Szanowni Mieszkańcy Mazowsza Północnego i Przyjaciele Klic,

zwracamy się do Państwa z otwartą prośbą o wsparcie rewitalizacji dworu i parku w Klicach. Zabytek jest położony na ziemi ciechanowskiej w Gminie Regimin, słynącej z chronionych obszarów krajobrazu przyrody. Dwór jest wpisany do rejestru zabytków: A-726 i podlega konserwatorowi mazowieckiemu.

Celem naszym jest stworzenie w tym miejscu centrum przestrzeni publicznej dla integracji i aktywizacji mieszkańców Mazowsza Północnego. Chcemy, żeby nasze działania społeczne na terenie dworu i parku przyciągały turystów z całej Polski.

Zachęcamy Państwa do dołączenia do naszej inicjatywy i wspólnego działania na rzecz rewitalizacji dworu w Klicach. Wspólnymi siłami możemy uczynić ten obiekt ważnym punktem   na mapie Mazowsza Północnego.

Wierzymy, że z Państwa wsparciem możemy odrestaurować dwór w Klicach dla dobra wspólnego.

Darowizny prosimy wpłacać na rachunek bankowy: 55 1020 1169 0000 8402 0219 3423

Tytułem: Darowizna na cele statutowe, rewitalizacja dworu i parku w Klicach

„Jest możliwość odliczenia darowizny od dochodu. Firma-darczyńca (osoba prawna) może odliczyć do 10% dochodu, podlegającego opodatkowaniu, od darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego. Osoby prywatne mogą odliczyć do 6% dochodu”

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Apel: 1,5% podatku dla SHMP

Wesprzyj nas 1,5% swojego podatku, KRS 0000526748. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego [OPP]. Ratujemy pamięć historyczną i zabytki Mazowsza Północnego. Zainwestuj w Mazowsze Północne!

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: