UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Tag Archives: Tajne komplety


SHMP Strona główna / Posts Tagged "Tajne komplety"

Płońskie Spotkania z Historią, tajne komplety

5 września w Poświętne odsłonięto tablicę poświęconą nauczycielce, pisarce Pani Zofii Malickiej z Kownackich, która prowadziła tajne komplety na Mazowszu. Z inicjatywy pana Jacka Malickiego Samorząd Miasta Płońsk ufundował tablicę. W uroczystości brał udział jeden z uczniów Pani Zofii z tajnych kompletów, który opowiedział o swojej nauczycielce, rówieśnikach i realiach życia w okupowanej w Polsce.
Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego na zakończenie uroczystości oficjalnie pogratulowało panu Jackowi Malickiemu za pracę na rzecz utrwalania historii lokalnych i działań w zakresie historii dziedzictwa rodzinnego.
Warto pamiętać jakie plany mieli Niemcy co do polskiej ludności cywilnej, a przede wszystkim młodego pokolenia. W okresie II Wojny Światowej Heinrich Himmler oznajmił, że dla polskiej ludności Wschodu nie mogą istnieć szkoły wyższe niż czteroklasowa szkoła ludowa. Celem takiej szkoły miała być nauka prostego liczenia, pisowni własnego nazwiska oraz wiedza, że należy być posłusznym Niemcom, uczciwym, pracowitym i rzetelnym. Stąd misja tajnych kompletów, tajnego nauczania była niezbędna dla wykształcenie młodego pokolenia Polaków podczas okupacji niemieckiej.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: