UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Tag Archives: NIW


SHMP Strona główna / Posts Tagged "NIW"

Dotacja z Narodowego Instytutu Wolności

Dzięki otrzymaniu dotacji z Narodowego Instytutu Wolności
w konkursie Organizacji Pożytku Publicznego 2022 na wzmocnienie potencjału organizacji zrealizowano film pt. „Historia por. Wacława Grabowskiego”. Film zaspokoił potrzeby środowisk kombatanckich, senioralnych, patriotycznych, niepodległościowych i historycznych Mazowsza Północnego. Premiera filmu odbyła się w Siedzibie Stowarzyszenia Historycznego w dniu 10.12.2022 r. w 106. rocznicę urodzin por. Wacława Grabowskiego.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: