UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Tag Archives: Pamięć


SHMP Strona główna / Posts Tagged "Pamięć"

Fotorelacja z uroczystości w Niedziałkach 5 lipca 2023 r.

Fotorelacja z uroczystości w Niedziałkach ku czci Oddziału pod dowództwem por. Wacława Grabowskiego „Puszczyka”🇵🇱
🔹Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wniosły wkład w organizację uroczystości
🔹Serdecznie dziękujemy za przybycie na uroczystość rodzinom Żołnierzy z Oddziału, społeczności powiatu mławskiego, ciechanowskiego, przasnyskiego, płońskiego, działdowskiego i wszystkim zaproszonym gościom
🔹Chylimy czoła dla służb mundurowych, które stanęły na wysokości zadania
🔹Podziękowania za wsparcie w organizacji uroczystości dla:
✔️2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu
✔️5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie
✔️Nadleśnictwa Dwukoły
✔️Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
✔️Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Warszawa
✔️Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Warszawski
✔️Starostwa Powiatu Mławskiego
✔️Miasta Mławy
✔️Powiatowej Straży Pożarnej w Mławie
✔️Koła Gospodyń Wiejskich z Kęczewa
🔹To był piękny dzień. Czas pełen szacunku, wdzięczności i pokory ❤️
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
SHMP Strona główna / Posts Tagged "Pamięć"

Pielgrzymka 2-go pokolenia polskich ofiar KL Ravensbrück, 20-24 kwietnia 2023 r.

Pielgrzymka do KL Ravensbrück z prezes Klubu KL Ravensbrück panią Hanną Nowakowską, panem Januszem Rodowiczem urodzonym w Ravensbrück pod opieką duchową ks. Roberta Ogrodnika w 78. rocznicę oswobodzenia obozu w dniach 20-24 kwietnia 2023 r.
Obóz w Ravensbrueck, położony ok. 80 km od Berlina otwarto w 1939 r. W latach 1942–1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia zbrodnicze medyczne na więźniarkach – w większości młodych Polkach. Kobiety umierały z wycieńczenia, głodu i przepracowania, a niezdolne do pracy lub skazane na karę śmierci rozstrzeliwano, uśmiercano zastrzykami dosercowymi z fenolu lub w inny sposób. Więźniarki były wykorzystywane do prac niewolniczych, na rzecz niemieckich przedsiębiorstw m.in. Mercedes Benz, Siemens & Halske.
30 kwietnia 1945 r. Armia Czerwona oswobodziła 2000–3000 wycieńczonych i chorych kobiet. Wtedy zaczęło się kolejne piekło gwałtów na więźniarkach.
 Przyjmuje się, że przeszło przez niego ok. 130 tys. kobiet i dzieci oraz ok. 20 tys. mężczyzn.
Załączamy świadectwo pana Janusza Rakowicza, link: JANUSZ RAKOWICZ – URODZONY W RAVENSBRUCK(1)
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: