UŁATWENIA
DOSTĘPU:

Yearly Archives: 2020


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia świąteczne od SHMP

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego i rodzina por. Wacława Grabowskiego „Puszczyka” życzy radosnych, refleksyjnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
Montresor

Projekt „Szukaj przodka we Francji”

Realizacja projektu pt. „Szukaj przodka we Francji” odbywała się we Francji i w Polsce  w okresie od 01.10.2019, a zakończy się  30.12.2020. Celem naszym jest  edukacja poza formalna kadry Stowarzyszenia. Wyjechaliśmy w drugiej połowie stycznia do College de Paris na naukę języka francuskiego w zakresie tematyki archiwalno-genealogicznej. Nauka trwała 10 dni po 6 godzin dziennie. Popołudniami  poznawaliśmy paryskie archiwa, biblioteki i muzea  w zakresie działań naszego projektu. W drugiej połowie lipcu udaliśmy się do zamku w  Montrésor, gdzie obserwowaliśmy i współuczestniczyliśmy  przez 10 dni w pracy  badawczej archiwistów – genealogów francuskich. Współpraca francusko-polska zaowocowała stworzeniem bazy francuskich oficerów, którzy wybrali Polskę, w tym Mazowsze Północne na  swoje dalsze życie. Tematyka genealogiczna we Francji jest na bardzo wysokim poziomie i  bardzo popularna wśród  dorosłych i seniorów. To samo chcemy  zaszczepić Polakom. Przeprowadziliśmy  trzy webinaria (2,9,16 listopada 2020), w których  brali udział archiwiści, bibliotekarze, nauczyciele, ksiądz, członkowie  organizacji pozarządowych i pasjonaci  genealogii rodzinnej w liczbie 60 osób. Zainteresowanie naszymi trzema webinariami  zaowocowało  zaproszeniami do kolejnych spotkań online.

SHMP zrealizowało projekt pt. Szukaj przodka we Francji w ramach  dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z budżetu projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pt.: „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

 

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Zaproszenie na webinarium „Szukaj przodka we Francji”

Zapraszamy na webinar dotyczący projektu „Szukaj przodka we Francji” zorganizowany przez Stowarzyszenie Historycznego Mazowsza Północnego. Webinar zostanie poprowadzony przez eksperta panią Teresę Marchwicką Grabowską. Poniedziałek, 16 listopada, godz.18:00. Zgłoszenia prosimy przesłać na adres @ Stowarzyszenia.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
Walka o niepodległość

Drogi Mazowsza Północnego do niepodległości

Droga Mazowsza Północnego do niepodległości w latach I wojny światowej. Pamiętamy jak ważnym dla mieszkańców północnej części Mazowsza był 11 listopada 1918 r. To właśnie tego dnia żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej rozbroili ćwierć tysiąca Niemców zajmujących przasnyskie koszary. Żołnierze niemieccy nie chcieli walczyć. Liczyli tylko na zezwolenie przemarszu ku granicy z Prusami w kierunku Chorze. Ówczesny żurnalista donosił : „Ludzie rzucali się sobie w ramiona, płakali i cieszyli się po stu kilkudziesięciu latach niewoli.”
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Zaproszenie na webinarium „Szukaj przodka we Francji”

Zapraszamy na webinar dotyczący projektu „Szukaj przodka we Francji” zorganizowany przez Stowarzyszenie Historycznego Mazowsza Północnego. Webinar zostanie poprowadzony przez eksperta panią Teresę Marchwicką Grabowską. Poniedziałek, 9 listopada, godz.18:00. Zgłoszenia prosimy przesłać na adres @ Stowarzyszenia.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Zaproszenie na webinarium „Szukaj przodka we Francji”

Zapraszamy na webinar dotyczący projektu „Szukaj przodka we Francji” zorganizowany przez Stowarzyszenie Historycznego Mazowsza Północnego. Webinar zostanie poprowadzony przez eksperta panią Teresę Marchwicką Grabowską. Poniedziałek, 2 listopada, godz.18:00. Zgłoszenia prosimy przesłać na adres @ Stowarzyszenia.

UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Ostatni świadkowie historii odchodzą…

16 października odeszła Pani Teresa Cichowska, z d. Kołakowska z Osysk, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, ps. „Drzazga”. Pani Teresa Cichowska była jedną z największych męczennic reżimu stalinowskiego na Północnym Mazowszu, pochodzącą z Ziemi Opinogórskiej. Pani Teresa Cichowska od września 1949 r. do 25 lutego 1950 r. udzielała pomocy kwaterującym żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w gospodarstwie swoich rodziców Marianny i Bronisława Kołakowskich we wsi Osyski, obecnie gm. Opinogóra Górna pow. Ciechanów. 25 lutego 1950 r. w zabudowaniach rodzinnych został zlikwidowany czteroosobowy patrol st. sierż. Ildefonsa Żbikowskiego ps. ,,Tygrys”. Zabudowania rodziców Pani Teresy zostały spalone, a majątek skonfiskowany na rzecz Skarbu Państwa, a cała rodzina była okrutnie przesłuchiwana. Zapadły ciężkie wyroki. Ojciec Bronisław i brat Zdzisław Kołakowski zostali skazani i wykonano na nich wyrok śmierci w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie w dniu 3 sierpnia 1950 r. . Brat Jerzy
Kołakowski po trzymiesięcznych okrutnych przesłuchaniach w PUBP w Ciechanowie po wyjściu na wolność po miesiącu zmarł. Pani Teresa Cichowska wraz z matką i siostrą Ireną zostały skazane, Pani Teresa na15 lat więzienia. Po 5 latach ciężkiego więzienia w Fordonie wyszła na wolność 10 marca1955 r. Przez lata w PRLu Pani Teresa nie mogła znaleźć pracy i nadal doznawała represji i złego traktowania przez władze komunistyczne. Staraniem rodziny wyrok z 1950 r. został unieważniony. Pani Teresa Cichowska została odznaczona między innymi: Krzyżem Więźnia politycznego 1939-1056 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem ” Pro Patria”.
Cześć Jej Pamięci!
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:
Bitwa Warszawska 1920

Ossów 1920

„Komuniści głosili otwarcie, że przychodzą po to, żeby odbierać własność bogatym i rozdawać biednym. Odbierać panom – i dawać chłopom. Ale w Polsce – inaczej niż w Rosji – to chłop był właścicielem swojego pola, to rzemieślnik był właścicielem swojego warsztatu. W Polsce – inaczej niż w Rosji – to chłop i robotnik byli panami. Polscy chłopi i robotnicy mieli o co walczyć, lecz nie przeciwko „polskim panom”, a przeciwko bolszewikom”- Tymoteusz Pawłowski

14 sierpnia 1920 roku odbyła się najważniejsza walka z bolszewikami pod Ossowem. Bój był zażarty, ale Polacy zdołali odepchnąć siły bolszewickie. Napastnicy ponosili ciężkie straty atakując polskie pozycje. Radzymin był parokrotnie odbijany z rąk bolszewików. Jednak wieczorem 15 sierpnia 1920 roku rozbici bolszewicy opuścili miasto.

Zdjęcia SHMP
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Rekonstrukcja odbicia więźniów z PUBP w Mławie

3 czerwca 1945 roku Wacław Grabowski „Puszczyk” jako dowódca oddziału uczestniczył w odbiciu 32 więźniów z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie. Po akcji zmuszony był do ucieczki z kraju.
12 września 2020 roku w Mławie odbyła się rekonstrukcja tamtych wydarzeń zorganizowana przez grupy rekonstrukcji historycznej z Mazowsza Północnego SRH 79 p. p., GRH 14 Pułk Strzelców Syberyjskich, Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM:

Płońskie Spotkania z Historią, tajne komplety

5 września w Poświętne odsłonięto tablicę poświęconą nauczycielce, pisarce Pani Zofii Malickiej z Kownackich, która prowadziła tajne komplety na Mazowszu. Z inicjatywy pana Jacka Malickiego Samorząd Miasta Płońsk ufundował tablicę. W uroczystości brał udział jeden z uczniów Pani Zofii z tajnych kompletów, który opowiedział o swojej nauczycielce, rówieśnikach i realiach życia w okupowanej w Polsce.
Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego na zakończenie uroczystości oficjalnie pogratulowało panu Jackowi Malickiemu za pracę na rzecz utrwalania historii lokalnych i działań w zakresie historii dziedzictwa rodzinnego.
Warto pamiętać jakie plany mieli Niemcy co do polskiej ludności cywilnej, a przede wszystkim młodego pokolenia. W okresie II Wojny Światowej Heinrich Himmler oznajmił, że dla polskiej ludności Wschodu nie mogą istnieć szkoły wyższe niż czteroklasowa szkoła ludowa. Celem takiej szkoły miała być nauka prostego liczenia, pisowni własnego nazwiska oraz wiedza, że należy być posłusznym Niemcom, uczciwym, pracowitym i rzetelnym. Stąd misja tajnych kompletów, tajnego nauczania była niezbędna dla wykształcenie młodego pokolenia Polaków podczas okupacji niemieckiej.
UDOSTĘPNIJ ZNAJOMYM: